Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s., se sídlem Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, IČO:  46345965 (dále jen „správce“), jako správci osobních údajů, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala mé osobní údaje následujícím způsobem:

-                 zasílání nabídek pracovních pozic vybraného kariérního zaměření a souvisejících informací v rámci výběrových řízeních u České zbrojovky a.s. a dalších společností propojených s Českou zbrojovkou a.s. (tj. Colt CZ Group SE, Colt's Manufacturing Company LLC, Colt Canada Corporation, CZ-USA, Dan Wesson Firearms, CZ Export Praha, s.r.o., 4M SYSTEMS a.s.);

-                 získání informací vztahujících se k rozhodnutí o kvalifikaci a vhodnosti uchazeče k přijetí do pracovního poměru, ke sjednání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či u studentů k zájmu o získání stipendia;

-                 jednání o uzavření pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;

-                 v případě vybraných pozic podstoupení testů psychodiagnostiky za účelem zkoumání profesních a osobních předpokladů na požadovanou pracovní pozici, při němž budou získávány zejména tyto údaje: intelektové dispozice, pracovní energie, hodnotová identifikace.

Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, informace o kariérním zaměření (dělnické pozice/studenti a absolventi/technologické a business pozice) a další údaje, které nám dle Vašeho vlastního uvážení poskytujete v zaslaném životopisu, případně v průvodním dopise (zejména údaje o dřívějším zaměstnání, studiu, kvalifikaci). V případě, že nám poskytnete kontaktní údaje na předchozí zaměstnavatele, zpracováváme také Vaše osobní údaje o dosavadních pracovních zkušenostech, získaných dovedností, pracovních návycích a chování.

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 4 let od jejich poskytnutí.

Uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat doručením písemné žádost na odbor Personalistika personalni@czub.cz.

Dále máte právo požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné) či vymazání vašich osobních údajů, a dále podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).